• Danfoss hraðastýringar hljóta
   orkunýtingarviðurkenningu

   Lestu greinina
  • Danfoss hraðastýringar eru áreiðanlegar í
   óblíðu umhverfi

   Lestu meira
  • Nýr vettvangur fyrir dreifstýringuí
   matvæla-, drykkjarvöru- og umbúðaiðnaðinum

   Lestu meira
  • Bitburger dregur úr CO2 losun um 42%
   með VLT® FlexConcept®

   Horfðu á myndbandið
  • Haltu við faglegri færni.
   Kannaðu þjálfunarnámskeið okkar

   Lestu meira
 • Hraðastýringar eru hornsteinn okkar

  Ef við ættum að draga saman í eitt orð hraðastýringar Danfoss yrði það orðið „eldmóður“. Hraðastýringar eru hornsteinn okkar og við sköpum okkur samkeppnisforskot á lykilsviðum í öllum iðngreinum af eldmóði. Þessi eldmóður er lýsandi á mörgum sviðum í starfseminni.

  Hraðastýringar eru okkar lifibrauð. Danfoss hraðastýringadeildin (Drives) er einstök að því leyti að hún einbeitir sér 100% að því að þróa, framleiða og afgreiða AC-hraðastýringar. Vöruframboð okkar af hágæða vörum með hámarks nýtingu dregur fram hið besta í ferlum, er mest orkusparandi og lágmarkar losun.

  Við erum samstarfsaðilinn með AC-hraðastýringarnar sem á sameiginleg markmið með þér og hefur byggt starfsemi sína á gagnkvæmu trausti og virðingu. Í síbreytilegum heimi leggjum við mikla áherslu á hraða og snerpu á öllum aðgerðasviðum okkar.

  Eldmóður er í menningu okkar - hjá öllu okkar fólki. Risarnir tveir í hraðastýringageiranum - Danfoss og Vacon - hafa sameinast með góðum árangri. Við getum boðið 68 ár af sameiginlegri reynslu og 5.000 manns, sem eru sérfræðingar í mótorstýringum, en þeir tengjast öllum sviðum iðnaðar víðsvegar um heiminn. Framleiðslu-, rannsóknar- og þróunareiningar okkar eru í Kína, Danmörku, Finnlandi, Þýskalandi, Indlandi, Ítalíu og Bandaríkjunum. Með hjálp 1.000 rannsóknar- og þróunartæknimanna mótum við framtíð tækninnar. Við getum víkkað út mörk nýjunga til að bæta samkeppnishæfni viðskiptavina okkar og gert heimi framtíðarinnar fært að gera meira með minna.

  Við leggjum okkur öll fram um að hjálpa þér að fá sem mest út úr búnaði þínum með því að veita virka viðhaldsþjónustu. Danfoss er með fræðslumiðstöðvar á lykilsvæðum, í sölufyrirtækjum og þjónustumiðstöðvum í yfir 50 löndum og er til staðar í yfir 100 löndum. Danfoss hraðastýringar ná án efa til heimsins alls og bera faglegt yfirbragð á hverjum stað. Við ætlum okkur að uppfylla og jafnvel fara fram úr þörfum viðskiptavinanna með því að bjóða nánari samvinnu og þjónustu og tryggja lágmarksfjarlægð milli vörunnar og stuðnings við hana.

  Við hugum að framtíðinni af eldmóði. Við hjá Danfoss hraðastýringunum þekkjum og tökum mið af helstu straumum sem hafa áhrif á heiminn núna. Tækninýjungar, sem taka á veðurfarsbreytingum, hjálpa til við að halda í við borgarvæðinguna og skila árangursríkum og sjálfbærum vatns- og frárennslisbúskap, eru ofarlega á aðgerðalista okkar.

  Djúpstæð þekking okkar kemur einnig að notum í iðngeirum sem búa við óvægið umhverfi. Sterkbyggðar AC-hraðastýringar okkar, sem eru gerðar fyrir erfiðar aðstæður, eru endingargóðar og án bilana. Þær tryggja áreiðanleika í notkun búnaðar og hámarka nýtingu iðnaðarferla þar sem hitastig er óhemju hátt eða lágt, rykmettun og raki er mikill svo sem í námuvinnslu, í pappírsmassa- og pappírsvinnslu í söltu umhverfi og úti á sjó. 

  Árið 2025 er reiknað með að yfir 5 miljarðar fólks (yfir 50% af áætluðum íbúafjölda jarðar) njóti beint eða óbeint hagræðis af notkun Danfoss hraðastýringa í daglegu lífi. Hraðastýringar sem hafa verið settar upp munu hjálpa við að spara sem nemur 60 klst. af orkunotkun jarðar á ári. Við trúum því einlæglega að betri framtíð verði stýrt með hraðastýringum. Og það sem meira er, betri framtíð er hægt að stýra og mun verða stýrt með Danfoss hraðastýringum.

  Að hvaða leyti eru Danfoss hraðastýringar frábrugðnar hraðstýringum annarra framleiðenda?

  Eitt dæmi um hvernig við greinum okkur frá keppinautunum er sjálfstæði mótora og kerfis. Hraðastýringar Danfoss eru óháðar stýrikerfum og mótortækni. Þetta gerir þér frjálst að velja mótortækni og mótorframleiðanda sem hentar best þínum búnaði til að tryggja hámarks frammistöðu og bestu orkunýtingu. Með því að velja rétta hraðastýringu og ná bestu nýtingu alls kerfisins eru forsendur fyrir 60% orkusparnaði.

  Með því að nota sjálfvirka mótoraðlögun tekur það Danfoss hraðastýringarnar innan við þrjár sekúndur að samstillast stöðluðum ósamhæfðum mótorum (IM), síseglamótorum og samhæfðum mótorum. Sjálfvirk mótoraðlögun getur farið fram þegar hraðastýring er í kyrrstöðu. Þar eð hún beitir ekki snúningsvægi á drifásinn getur samhæfingin farið fram á þegar uppsettum mótor.

  Ef öllum mótorum er stýrt með sömu hraðastillingu er hægt að nota sama notanda- og kerfisviðmót, sömu framlengingar og sömu margreyndu, áreiðanlegu tæknina á allar stærðir mótora. Þetta sparar prófunartíma, dregur úr kostnaði við þjálfun, einfaldar viðhaldsaðgerðir og lágmarkar varahlutalager. 

  Meiri fræðslu er að finna um mótora og óháð kerfi á þessu myndbandi.
 • Hvernig við gerum heiminn og lifnaðarhætti enn sjálfbærari.

  AC-hraðastilling er búnaður til að stjórna hraða rafmótors til að: 

  • bæta ferlastýringu
  • draga úr orkunotkun og búa til orku með hagnýtum hætti
  • draga úr vélrænu álagi á stýribúnað mótora
  • hámarka rekstrarhagkvæmni ýmiss búnaðar með aðstoð rafmótora
  Einnig er hægt að hagnýta hraðastillingar við að umbreyta orku úr náttúrulegum og endurnýjanlegum orkugjöfum á borð við sólina, vindinn eða sjávarföll og flytja í raforkukerfi til notkunar á staðnum. Í blandaðri tækni eru AC-hraðastillingar notaðar til að sameina hefðbundna orkugjafa og orkugeymslur til að búa til heildrænar orkustýringarlausnir.

   

  AC-hraðastýringar eru einnig þekktar undir öðrum nöfnum eins og hraðastillingar, tíðnibreytar, hraðabreytar, hraðastjórnun, umbreytar og aflbreytar.

  Vissirðu þetta?

  • Vaxtahagkerfi standa fyrir aukinni orkunotkun.
  • 20% af orkunotkun heimsins er raforka
  • Rafmótorar nota 40% af raforkunni
  • 75% af AC-hraðastýringum eru notuð á dælur og blásara
  • Hægt væri að minnka raforkunotkun um 10% ef AC-hraðastýringar væru notaðar við allan búnað sem við á
  Þörfin fyrir orkuhagnýtingu til að vernda umhverfið er lykilatriði í þróun hraðabreyta en AC-hraðastýringar eru besta aðferðin við að stýra hraða rafmótora þannig að samsvari álaginu. Jafnvel smávægilegar breytingar á mótorhraða geta breytt orkunotkun verulega. 
   
  AC-stýringar eru lítt áberandi en engu að síður leika þær mikið og þarft hlutverk í daglegu lífi nútímans við að gera heiminn og lífshætti okkar enn sjálfbærari.

Blandaðu geði við fólk Taktu þátt

Viltu blanda geði við okkur?

Kynnast okkur og taka þátt í samræðum.
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/home/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }